Životopis

“Ceo moj život je bio vezan za lišće, za grane, koje su mi davale mis-li, i modre vode, od kojih je zavisilo koliko gde ostajem, i sve što se oko mene zbilo. Sad, kad znam da je sve u vezi, i da pokret milošte moje ruke napuni vodom gorske potoke, kao što, kad rubovi dolina, uveče, zadrhte od dodira nebesa, koja se spuštaju nad njih… Svud stojim zagledan u nebo, i provlačim rukom po vazduhu i milujem ga, milujem ga. Za mene je sve što će mi se dogoditi svejedno, jer sam davno uvideo da je svaki život tu samo da se strese od jutra, da prodje kroz veče, da u ponoći sagleda zvezde, i da kroz njega teku potoci, i zraci meseca, što kao plave žile puze, kroz rumen led, na vrhovima zemlje”


Rodna  kuća slikara u Zaljutnici (Golija, Nikišić, Crna Gora) sagrađena 1923. U prizemlju kuće je u jednom periodu radila osnovna škola.


Krsto Perović |1878-1952| slikarev deda. Protojerej, u službi oko 50 godina (Crkva Svetog Petra i Pavla, Krstac; Parohija u Goliji Crnogorskoj). Sa Mašom Perović, rođenom Milošević (od Miloševića sa Cetnja) imao je dvanaestoro dece.


Perovići su poreklom iz Cuca, iz mesta Zaljut, Krivošije, iznad Bokokotorskog zaliva (Crna Gora) Na fotografiji iz tridese¤h odina prošlog veka iz Zaljutnice na Goliji, na imanju Perovića, slikarev đed, prota Krsto, sa potomcima.


Miloš-Miljan Perović |1906-1989|, lugar, slikarev otac i Đurđa Perović |1912-2003|, slikareva majka, rođena Gagović (Piva, Plužine, Crna Gora)
Slikar je rođen 28.decembra 1942. u Zaljutnici na Goliji.
Odrastao je u porodici sa starijim bratom Mijatom, sestrama Radojkom, Angelinom i Leposavom.


Osnovnu školu pohađao je u mestu Krstac, udaljenom pet kilometara od Zaljutnice. Škola se i danas nalazi u istom dvorištu sa Crkvom Svetog Petra i Pavla.


Školske 1957/58 upisuje ŠKOLU ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST, odsek slikarstvo i grafika, u Herceg Novom. Škola je trajala pet nastavnih godina. Sačuvano je oko četrdeset dela, uglavnom crteža, iz ovog perioda. |Fotografija završnog razreda (verovatno 1962.); Voja – prvi s leva u ležećem položaju


Školske 1962/63 upisuje Akademiju za primenjenu umetnost u Beogradu, gde nastavlja da u˛i slikarstvo u klasi profesora Mihajla Petrova. Diplomira 1967.  Fotografija iz studentskih dana. Na fotografiji Voja stoji (drugi, desno) ispred slike “Doručak na travi” Eduarda Manea.  Iz ovog perioda sačuvano je više desena velikog formata, na papiru, sa vežbi, kao i veliki broj crteža, studija tela i pokreta. Nakon diplomiranja, jednu školsku godinu, radi u Srednjoj dizajnerskoj školi u Beogradu kao predavač.


Od 1968 do početka XXI veka radi u respektabilnom nedeljniku Ekonomska Politika, najduže na mestu likovnog urednika.  U istom periodu kreira veliki broj zapaženih radova iz oblasti grafičkog dizajna.  U braku sa suprugom Ljubicom ima dva sina Aleksandra i Vladimira.


Poslednjih decenija, najviše vremena provodi i slika en plain air u starom jezgru Zemuna, na Kalemegdanu, Velikom ratnom ostrvu (Lido), na obalama Dunava i Save (Ada Međica).  U istom periodu slika veći broj pastela i akvarela sa temom mrtve prirode.
Najznačajniju izložbu, “Akvareli”, imao je u Galeriji Beograd, na Kosančićevom vencu u januaru 2000. sa slikama rađenim u periodu prethodnih 35 godina.