budva – sveti nikola – dimenzije [500×320] – 1966.07.