ada međica jasenovo lišće – dimenzije [500×350] – 2007.09.17.