grana divlje šljive – dimenzije [518×370] – 2000.06.21.