beograd kalemegdan saborna crkva – dimenzije [500×350] – 1999.07.28.