IZLOŽBA

SJEĆANJE

VOJISLAV PEROVIĆ

AKVARELI I PASTELI
15. mart – 5. april 2019.

GALERIJA Sue Ryder, Herceg Novi

SVEČANO OTVARANJE
petak, 15. mart u 19 časova

OTVARANJE IZLOŽBE
Ljiljana Marinović, Vera Vitorović, Dragoljub Varajić i Zdravko Vučinić

UMJETNIČKI PROGRAM
Ksenija Perović, IV razred MŠ „Stanislav Binički“, Beograd, u klasi prof. Ivane Radulović, flauta, M. Petrovič Musorgskii „Gopak“

Vojislav Perović je prva likovna znanja sticao u Umjetničkoj školi u Herceg Novom, upisan 1957/58 godine, školi visokog renomea koju su osnovali Petar Lubarda i Milo Milunović i koja je veoma brzo postala i ostala referentan podatak u umetničkim biografijama umetnika regiona. U klasi sa njim bili si Živko Nikolić, Jakov Đuričić, Gojko Dondić…Nešto kasnije školu su pohađali i Zdravko Vučinić, Dragoljub Varajić, Đorđije Crnčević, Ratko Vulanović, Bogdan Musović. Sa mnogima od njih prijateljstvo je negovao i po dolasku u Beograd.
Kako iskustva, veštine, znanja stečena u vreme školovanja u Umjetničkoj školi u Herceg Novom, žive u sećanjima umetnikovih prijatelja i poštovaoca kao vrednosti koje traju, porodica je pripremila ovu izložbu „Sjećanje“ u Herceg Novom sa izabranim radovima iz bogatog opusa Vojislava Perovića.
Izbor akvarela i pastela prati tragove interesovanja i zgusnutih emocija vezanih za umetnikova rodno selo, tragom svetlosti do jadranske obale, kolorističku ekspresiju cvetova i plodova primorskog podneblja u potrazi za harmonijom.
Izabrani akvareli – „Sveti Stefan“, 1965., „Budva“, 1966. „Zaljutnica“, 1967. su rani radovi koji nose sve odlike već tada formiranog autentičnog poetskog rukopisa – besprekorne usredsređenosti na motiv, koloristički sklad, lakoću neposrednog beleženja svetlosnih utisaka, ritmova i oblika. Nezaobilazni su u sagledavanju širokog opusa akvarela Vojislava Perovića, likovnog dokumenta visokih estetskih kvaliteta, dokumenta o minulom vremenu, o svetlosnim senzacijama eteričnih morskih prizora, o lirskim poetičnim impresijama u susretu sa morskom obalom, sa rodnim predelima Zaljutnice, duboko ukorenjenim u umetnikov jedinstveni poetski habitus.
Poseban segment izložbe su akvareli i pasteli sa motivima plodova mediteranskog podneblja, na kojima kreativnim postupcima – preciznim razrađenim crtežom, čestim dijagonalnim kompozicionim rešenjima da postigne dinamičnost, brižljivo traženim kolorističkim registrom – veštim transponovanjem viđenog u novi oblik realnosti, potvrđuje lični doživljaj sugestivne snage, prisutan na izabranim radovima iz serije narova.
Izloženi radovi potvrđuju posebno mesto koje stvaralaštvo Vojislava Perovića zauzima na likovnoj sceni regiona, svedoče o duhu vremena, podneblja u kojima su nastajali, ali najviše o Vojislavu Peroviću, umetniku visokih etičkih i estetičkih stremljenja.

Vera Vitorović